Informatie

Vragen?

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

* Verplichte velden

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

WMF Nederland B.V.

Tel.: +31 20 480 80 85

Fax: +31 20 480 80 98

E-Mail: Netherlands@seb-professional.com

  Privacyverklaring

   

  Privacyverklaring

  (versie van september 2018 v1.0)

   

  1. Bereik

  1.1 Deze website wordt u aangeboden door WMF GmbH, WMF Platz 1, D-73312 Geislingen an der Steige, e-mail: Netherlands@seb-professional.com als verantwoordelijke zoals gedefinieerd in Artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna “GDPR” genoemd). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via het contactformulier dat te vinden is onder Aanvraag verzenden naar de functionaris voor gegevensbescherming of via ons postadres met de vermelding ter attentie van: Data Protection Officer.


  1.2 We vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk, in het bijzonder de bescherming van uw persoonlijke rechten wanneer we uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. Hieronder geven we u meer informatie over hoe we persoonsgegevens verzamelen wanneer u het Webportaal gebruikt. De term persoonsgegevens omvat alle gegevens in verband met u persoonlijk, bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres en gebruikersgedrag.


  2. Geautomatiseerd verzamelen en verwerken van gegevens

  2.1 Zoals bij elke andere webservice verzamelt onze server automatisch informatie en slaat hij deze tijdelijk op in logbestanden van de server, tenzij u een dergelijke verzameling deactiveert. Als u de inhoud van onze website bekijkt, verzamelen wij de volgende gegevens die wij om technische redenen nodig hebben om de inhoud van de website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag: Artikel 6 (1) f) van de GDPR):

  • het IP-adres van de computer waarmee de aanvraag is verzonden;
  • het bestand waarnaar de klant heeft gevraagd;
  • de http-antwoordcode;
  • de webpagina vanaf dewelke u ons bezoekt (verwijzende URL);
  • de datum en het tijdstip waarop de serveraanvraag is verzonden;
  • het type en de versie van de gebruikte browser; en
  • het besturingssysteem op de computer die de aanvraag verzendt.

  Er worden geen logbestanden van de server beoordeeld in combinatie met een individu. De provider kan op geen enkel moment de gegevens toewijzen aan een specifiek persoon of aan specifieke personen. De gegevens worden niet samengevoegd met gegevens van andere bronnen.


  2.2 Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google"). Google Analytics gebruikt kleine tekstbestandjes, cookies genoemd, die op uw computer worden opgeslagen om de analyse van uw websitegebruik te vergemakkelijken. De informatie die wordt gegenereerd door cookies in verband met uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan en opgeslagen op een server van Google die zich in de Verenigde Staten bevindt. Als en wanneer IP-anonimisatie is geactiveerd op deze website, verkort Google uw IP-adres voor de overdracht tussen lidstaten van de Europese Unie of naar andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Uw volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daarna verkort. Op aanvraag van de operator van deze website gebruikt Google de informatie om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om de operator van deze website andere services met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te verstrekken.


  Volgens Google wordt het IP-adres dat van uw browser wordt overgedragen in het kader van Google Analytics niet samengevoegd met andere gegevens die Google heeft.


  U kunt het opslaan van cookies weigeren door de geschikte instellingen in uw browsersoftware te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u misschien niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt bovendien bezwaar aantekenen tegen de verzameling van gegevens die worden gegenereerd door cookies en die betrekking hebben op uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres), alsook tegen de verwerking van de gegevens door Google. Hiervoor downloadt en installeert u de browserplug-in die beschikbaar is op tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


  Deze website gebruikt Google Analytics met het addendum _anonymizeIp(). Dit betekent dat IP-adressen worden verkort voor ze worden verwerkt en niet in verband kunnen worden gebracht met een individu. In het geval dat er een persoonlijk verband kan worden gelegd met u door gegevens die met betrekking tot u zijn verzameld, wordt een dergelijk verband onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.


  We gebruiken Google Analytics regelmatig om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. De statistieken die hieruit voortkomen laten ons toe ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u, de gebruiker. In uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten, is Google gebonden aan het EU-US-privacyschild. De rechtsgrondslag van ons gebruik van Google Analytics is Artikel 6 (1) p. 1 f) van de GDPR.


  Informatie met betrekking tot de externe provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001; gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/nl.html; overzicht van gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html; privacyverklaring: policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.


  2.3 Deze website gebruikt bovendien de online advertentieservice Google AdSense, waarmee u mogelijk advertenties te zien krijgen op basis van uw interesses. We tonen u graag advertenties die interessant kunnen zijn voor u, waardoor onze website voor u aantrekkelijker wordt. Met dit doel wordt er statistische informatie over u verzameld en dan doorgestuurd naar onze advertentiepartners voor verwerking. De respectieve advertenties krijgen de markering Google Ads.


  Wanneer u onze website bezoekt, wordt Google ervan op de hoogte gebracht dat u onze website hebt geopend. Met dit doel gebruikt Google een webbaken om een cookie te installeren op uw computer. De gegevens hierboven vermeld in 2.1 worden overgedragen. We kunnen de verzamelde gegevens niet beïnvloeden en zijn niet op de hoogte van het volledige bereik van de gegevensverzameling of van hoe lang dergelijke gegevens worden opgeslagen. Uw gegevens worden overgedragen aan en beoordeeld in de Verenigde Staten. Als u zich aanmeldt met uw Google-account, kunnen uw gegevens rechtstreeks in verband worden gebracht met dat account. Als u bezwaar maakt tegen een dergelijk verband, moet u zich afmelden. De gegevens kunnen worden doorgestuurd naar één of meer overeenkomstsluitende partijen van Google, aan derden en/of aan overheden. De rechtsgrond van een dergelijke verwerking van uw gegevens is Artikel 6 (1) p. 1 f) van de GDPR. Deze website maakt geen gebruik van Google AdSense om externe advertenties uit te voeren.


  U hebt meerdere opties om te voorkomen dat Google AdSense cookies installeert op uw computer: a) u kunt de instellingen van uw browsersoftware op deze manier aanpassen (cookies van derden weigeren zorgt er onder andere voor dat u geen advertenties van derden meer ontvangt); b) u kunt advertenties op basis van interesses van Google deactiveren via www.google.nl/ads/preferences waarvan de instelling echter wordt gewist wanneer u uw cookies verwijdert; c) u kunt advertenties op basis van interesses van providers die zich hebben aangesloten bij de zelfreguleringscampagne About Ads deactiveren via www.aboutads.info/choices waarvan de instelling echter wordt gewist wanneer u uw cookies verwijdert; d) u kunt een dergelijke optie permanent deactiveren in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser via www.google.com/settings/ads/plugin. Houd er rekening mee dat als u dit doet, u misschien niet alle functies van deze website kunt gebruiken.


  Voor meer informatie over het doel en het bereik van het verzamelen en verwerken van gegevens of met betrekking tot uw rechten hieromtrent en de instellingen die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen, neemt u contact op met Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, U.S.A. of gaat u naar de voorwaarden voor gegevensbescherming voor advertenties op www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/ads.


  2.4 We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google voor verschillende services en formulieren op onze Website. Deze wordt aangeboden door Google Inc., Mountain View, CA, USA (“Google”). Google reCAPTCHA wordt gebruikt om te verifiëren of gegevens die worden ingevoerd op online formulieren zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma, script of gelijkaardig. Met dit doel analyseert Google reCAPTCHA invoergedrag van de persoon die de gegevens invoert op basis van de verschillende functies. Deze analyse start automatisch zodra de overeenkomstige website wordt geopend. In zijn analyse beoordeelt Google reCAPTCHA verschillende stukjes informatie (bijv. IP-adres, identificatiegegevens van de gebruikte browser, browserinstellingen, browserplug-ins, URL van de verwijzende website, tijd doorgebracht op die website, muisbewegingen, invoergedrag van de persoon die gegevens invoert zoals invoersnelheid, invoervolgorde en invoerselectie, enz., cookies van Google). De gegevens die worden verzameld tijdens deze analyse worden doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze worden opgeslagen en beoordeeld. De persoonsgegevens uit de onlineformulieren worden niet beoordeeld of opgeslagen.


  De rechtsgrond voor het gebruik van Google reCAPTCHA is Artikel 6 (1) lit. f) GDPR, dat de verwerking van persoonsgegevens toelaat binnen het kader van onze wettelijke belangen, op voorwaarde dat u geen dwingende fundamentele rechten, vrijheden of belangen hebt. Onze wettelijke belangen liggen bij de bescherming van onze Website en onlineformulieren tegen geautomatiseerd misbruik, spionage en spam.


  Google is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, dat u hier kunt lezen: policies.google.com/privacy/frameworks?hl=nl. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA alsook het privacybeleid van Google, gaat u naar www.google.com/recaptcha/intro/android.html en policies.google.com/privacy?hl=nl.


  2.5 Als “AdWords”-klant gebruikt deze website Google Conversion Tracking, een analytische service die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Dit betekent dat Google AdWords een cookie (“conversion cookie”) op uw computer plaatst als u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en kunnen niet worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is vervallen, kunnen wij en Google herkennen dat er iemand op de advertentie heeft geklikt en dan werd doorgestuurd naar onze pagina. Elke AdWords-klant krijgt een unieke cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversion cookie helpt om conversiestatistieken te produceren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten kunnen het totaal aantal gebruikers achterhalen dat op hun advertenties heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracking. Ze krijgen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u de instelling van een vereiste cookie weigeren - ofwel als browserinstelling ofwel door de instelling van cookies in het algemeen te deactiveren. U kunt cookies voor conversietracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd.


  Als u geen advertenties op basis van interesses wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google met dit doel deactiveren door te gaan naar de pagina www.google.nl/settings/ads. Gebruikers kunnen anderzijds het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactivatiepagina voor het reclame-initiatief van het netwerk te bezoeken.


  Door gebruik te maken van onze services, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor de hier vermelde doeleinden. De rechtsgrond van de verwerking van de gegevens is Artikel 6 para.1 zin 1 (f) GDPR.


  We willen er graag op wijzen dat Google eigen richtlijnen voor gegevensbescherming heeft, die onafhankelijk zijn van de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze richtlijnen en processen. Lees voor u gebruikmaakt van onze website ook over de bepalingen voor gegevensbescherming van Google.


  3. Verzamelen en verwerken van gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt

  3.1 Gebruik van gratis WMF-services

  Over het algemeen verstrekt u uw persoonsgegevens op vrijwillige basis aan ons via onze website (uw naam, voornaam, e-mailadres, enz.). Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvragen te verwerken, ons eigen marktonderzoek of opiniepeilingen uit te voeren en beslissingen te nemen met betrekking tot de advertentiematerialen die we verzenden via de post en/of e-mail. De persoonsgegevens die u verstrekt worden op geen enkele andere manier gebruikt. Ze worden meer in het bijzonder niet overgedragen aan derden voor marketingdoeleinden, marktonderzoek of opiniepeilingen. We verwijderen de van u verzamelde gegevens wanneer het opslaan van dergelijke gegevens niet meer vereist is of we beperken, afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht, de verwerking van dergelijke gegevens. De rechtsgrond hiervoor is Artikel 6 (1) b) van de GDPR of Artikel 6 (1) f) van de GDPR.


  3.2 Gebruik van gratis diensten aangeboden door WMF

  Het kan echter gebeuren dat we ook uw persoonsgegevens moeten verzamelen als u gebruik wilt maken van andere gratis services die we aanbieden, inclusief

  • contact opnemen met ons

  Houd er rekening mee dat het niet verplicht is om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als en wanneer u de gegevens, die nodig zijn voor het gebruik van een bepaalde service niet indient, kunt u de service helemaal niet of slechts gedeeltelijk gebruiken. We verwerken de persoonsgegevens alleen om u de gratis services aan te bieden. Rechtsgrond is Artikel 6 para. 1 zin 1 (a) GDPR. De gegevens worden automatisch verwijderd en/of geblokkeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Op voorwaarde dat het verwijderen van de gegevens geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen schendt.


  We bieden u een formulier aan op onze website waarmee er vragen kunnen worden gesteld over verschillende onderwerpen.


  Om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden, hebben we ten minste de gegevenscategorieën nodig die met een sterretje zijn aangeduid als verplichte velden op het formulier. De rechtsgrond van de verwerking van deze gegevens is Artikel 6 (1) zin 1(f) GDPR. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor stappen voorafgaand aan het aangaan van een contract dat wordt uitgevoerd op basis van een aanvraag, aangezien dergelijke maatregelen deel uitmaken van dergelijke contactaanvragen.


  Door vrijwillig aanvullende contactinformatie te verstrekken kunt u ons helpen om op uw aanvraag te reageren en contact met u op te nemen. De rechtsgrond is Artikel 6 (1) zin 1(f) GDPR, dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de "wettelijke belangen" van de regulator toelaat, op voorwaarde dat u geen dwingende fundamentele rechten, vrijheden of belangen hebt. Onze wettelijke belangen liggen in de mogelijkheid om uw contactaanvraag eenvoudig, efficiënt en snel te verwerken en direct contact op te nemen met u. Als u dat niet wilt, vul dan alstublieft de velden die niet zijn aangeduid met een sterretje niet in.


  Voor ons contactformulier gebruiken we de service Google reCAPTCHA (zie Rubriek 2.4) om te beschermen tegen misbruik.


  De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt en opgeslagen voor marktonderzoek, opiniepeilingen en marketingdoeleinden en dit alleen met uw expliciete voorafgaande toestemming. Details over hoe u dergelijke toestemming intrekt worden uiteengezet in de volgende paragraaf.


  U kunt uw toestemming voor het gebruik, de verwerking en de verspreiding van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek, opiniepeilingen, advertenties of elke andere service te allen tijde met toekomstige gevolgen herroepen door ons een bericht te sturen per post via WMF GmbH, WMF Platz 1, D-73312 Geislingen an der Steige, Duitsland, of door het contactformulier in te vullen.


  4. Overdracht aan derden

  Voor zover u ons persoonsgegevens verstrekt, zullen wij dergelijke persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, met uitzondering van

  • in het kader van de verwerking van uw aanvragen en uw gebruik van onze services: aan de door ons aangenomen onderaannemers aan wie wij alleen de gegevens overdragen die nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende opdracht en deze onderaannemers zullen deze gegevens alleen voor specifieke doeleinden gebruiken;
  • in het kader van de verwerkingsactiviteiten overeenkomstig artikel 28 van de GDPR: aan externe dienstverleners die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en hebben ingehuurd en die gebonden zijn aan onze instructies en aan de bepalingen van de GDPR en die regelmatig worden gecontroleerd; en
  • in overeenstemming met wettelijke verplichtingen: aan partijen die bevoegd zijn om dergelijke persoonsgegevens te verkrijgen.


  5. Cookies

  5.1 Het Webportaal gebruikt cookies, kleine tekstbestandjes die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw browser. De volgende types cookies, waarvan het bereik en de functionaliteit hieronder worden verklaard, worden gebruikt:

  • tijdelijke cookies (zie 5.2 hieronder) en
  • permanente cookies (zie 5.3 hieronder).

  5.2 Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Tijdelijke cookies omvatten, maar zijn niet beperkt tot, sessiecookies die sessie-id’s opslaan die kunnen worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser te koppelen met één gezamenlijke sessie. Op deze manier wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar het Webportaal. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of uw browser afsluit.


  5.3 Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf gedefinieerde periode, die afhankelijk is van de cookie. U kunt permanente cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.


  5.4 U kunt uw browserinstellingen zo instellen dat ze beantwoorden aan uw behoeften zodat bijvoorbeeld het aanvaarden van cookies van derden of van alle cookies wordt geweigerd. Houd er rekening mee dat u in dit geval misschien niet alle functies van het Webportaal kunt gebruiken.


  5.5 We gebruiken cookies om u te identificeren tijdens uw daaruit voortvloeiende bezoeken aan het Webportaal, op voorwaarde dat u bij ons een account hebt aangemaakt. Anders moet u zich elke keer dat u het Webportaal bezoekt opnieuw aanmelden.


  6. Uw rechten

  6.1 U hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht op

  • informatie
  • correctie of verwijdering;
  • beperking van verwerking;
  • bezwaar tegen verwerking, vooral op basis van wettelijke belangen; en
  • overdraagbaarheid.

  Stuur al uw aanvragen schriftelijk ter attentie van WMF GmbH, WMF Platz 1, D-73312 Geislingen an der Steige, Duitsland. Anderzijds kunt u het contactformulier gebruiken.


  6.2 U hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.