Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de site te vergroten, de site te analyseren en advertenties te tonen. 
Voor meer informatie over de cookies waar deze site gebruik van maakt:  Verklaring inzake gegevensbescherming

Close
Informatie

Vragen?

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

* Verplichte velden

Heeft u nog vragen?

Onze business division helpt u graag verder. Zo kunt u ons bereiken.

WMF Nederland B.V.

Tel.: +31 20 480 80 85

Fax: +31 20 480 80 98

E-Mail: business@wmf.nl

  Data Protection Declaration

   

  Privacyverklaring

   

  Bij WMF Group GmbH hechten wij veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij van de bescherming van uw privacy een prioriteit gemaakt en komen wij de wettelijke bepalingen nauwkeurig na bij het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en de Telecommunicatiewet.

   

  In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, het doel waarvoor wij deze verzamelen en de moeite die wij nemen om te zorgen dat zij beschermd blijven. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website en niet op enige website waarnaar deze website een link heeft of verwijst. Aangezien wettelijke bepalingen en het handelsverkeer in het algemeen aan verandering onderhevig zijn, behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te mogen wijzigen. Wij vragen u dan ook regelmatig te kijken of onze privacyverklaring is bijgewerkt of veranderd.

   

  1. Verantwoordelijke

   

  De verantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de Wbp) is WMF Group GmbH, Eberhardstrasse 35 in 73312 Geislingen/Steige, Duitsland. (“WMF”).

   

  1. Geautomatiseerde gegevensverzameling en verwerking door browsers

   

  2.1  Over het algemeen zult u niet gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt zonder enige transactie te verrichten. Onze server verzamelt echter onderstaande gegevens automatisch en bewaart deze tijdelijk in de server log die door de browser verzonden wordt, tenzij u deze uitgeschakeld heeft:

  • type en versie van browser;
  • operating system van verzoekende computer;
  • http response code;
  • verwijzende URL, d.w.z. de laatst bezochte website;
  • IP-adres van verzoekende computer; en
  • tijd van het serververzoek.

   

  Deze server-logbestanden zullen niet worden geanalyseerd ter verkrijging van persoonsgegevens. Wij koppelen nooit persoonsgegevens aan specifieke personen en combineren deze gegevens niet aan gegevens uit andere bronnen, behalve voor wat betreft het IP-adres dat aan uw bestelling verbonden is. Wij bewaren dit wanneer u een online bestelling bij onze webshop doet.

   

  2.2  Om deze website te optimaliseren en ervoor te zorgen dat het voldoet aan uw behoeften, gebruiken wij oplossingen en technieken, ontwikkeld door econda GmbH (www.econda.de), om geanonimiseerde gegevens te verzamelen, bewaren en om gebruiksprofielen aan te maken op grond van pseudoniemen uit deze gegevens. Wij kunnen in dit verband gebruik maken  van cookies om herkenning van een internet browser te vergemakkelijken (zie artikel 7 voor nadere bijzonderheden omtrent cookies). Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij echter geen enkel gebruikersprofiel combineren met gegevens die betrekking hebben op de eigenaar van een pseudoniem. Wij anonimiseren bovendien IP-adressen direct. Dit maakt het onmogelijk om gebruikersprofielen toe te kennen aan IP-adressen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen toekomstige verzameling en bewaring van uw persoonsgegevens.

   

  1. Verzamelen en verwerking van vrijwillig verstrekte gegevens

   

  3.1  In principe kunt u onze website bezoeken zonder in te loggen. Indien u ons echter persoonsgegevens per email of via onze website verstrekt met inbegrip van uw naam, adres, geboortedatum, emailadres, of telefoonnummer, dan doet u dat op vrijwillige basis. Wij zullen de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt gebruiken om onze contractuele betrekkingen met u te beheren en uw verzoeken te verwerken. Wij kunnen echter eveneens uw persoonsgegevens verwerken om u door u verzochte informatie, producten en diensten te verstrekken, waaronder onze (gratis) diensten met inbegrip van:

   

  • contact opnemen met ons; en
  • aanvragen van catalogus.

   

  3.2  U bent vrij om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien en wanneer u de gegevens die nodig zijn om een bepaald product/dienst te gebruiken niet invoert, dan zult u niet of niet volledig in staat zijn het product te verkrijgen of de dienst te gebruiken. De persoonsgegevens zullen gewist en/of automatisch geblokkeerd worden overeenkomstig toepasselijke wetgeving mits het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

   

  3.3  De persoonsgegevens die u verstrekt, zullen uitsluitend gebruikt en bewaard worden voor marktonderzoek, opiniepeilingen en reclamedoeleinden na uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Indien u deze toestemming elektronisch heeft gegeven via onze website, dan zal deze opgeslagen blijven in uw klantenbestand voor uw informatie. Bijzonderheden over het intrekken van een dergelijke toestemming worden hierna gegeven in artikel 6.

   

  1. Openbaar maken gegevens aan derden en doorgifte

   

  4.1  Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit nodig is om uw verzoeken en bestellingen te verwerken of in verband met uw gebruik van onze diensten. Uw persoonsgegeven kunnen om onderstaande redenen aan de volgende organisaties doorgegeven worden overeenkomstig de bepalingen van de Wbp:

  • aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van eventuele overeenkomsten die wij met u sluiten. In dat geval zullen uw persoonsgegevens aan onze toeleveranciers / dienstverleners doorgegeven worden die de gegevens uitsluitend zullen gebruiken om de betreffende bestellingen uit te voeren, bijvoorbeeld om goederen naar uw adres te verzenden of betalingen te verwerken;
  • aan andere derden om wettelijke bepalingen na te komen, bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

   

  4.2  Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken, verwerken, doorgeven of opslaan buiten het land waarin deze verzameld zijn, bijvoorbeeld in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau garanderen als het land waarin u woont. Wij zullen echter alle redelijk noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig behandeld worden overeenkomstig toepasselijke wetgeving en deze privacyverklaring en uitsluitend voor de hierin beschreven doeleinden.

   

  1. Intrekken toestemming

   

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstig gebruik, verwerking en verspreiding door ons van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek, opiniepeilingen en reclamedoeleinden door ons dit mee te delen per post naar WMF Group GmbH, DATS, Eberhardstrasse 35, 73312 Geislingen/Steige, Duitsland of per email aan datenschutz@wmf.de.

   

  1. Gebruik van cookies

   

  6.1  Deze website maakt gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden. Zij worden overal gebruikt om te zorgen dat websites (efficiënter) werken, evenals om gebruikers web-diensten en -functionaliteiten aan te bieden. Cookies kunnen hetzij “permanente” (blijvende) cookies hetzij “tijdelijke” (sessie) cookies zijn. Een permanente cookie bestaat uit een door een webserver aan een webbrowser verzonden tekstbestand dat door de browser opgeslagen zal worden en van kracht blijft tot de ingestelde afloopdatum (tenzij verwijderd door de gebruiker voor de afloopdatum). Een tijdelijke cookie daarentegen zal aan het eind van de gebruikerssessie verdwijnen, wanneer de web browser afgesloten wordt.

   

  6.2  De meeste browsers hebben het toestaan van cookies als standaardinstelling. Bij de veiligheidsinstellingen van uw computer kunt u het opslaan van cookies afzonderlijk toestaan of verbieden. Indien u cookies uitschakelt, dan kan dit ervoor zorgen dat sommige webdiensten niet meer goed werken: het kan de functionaliteit van onze website beperken en het is dan mogelijk dat u geen toegang heeft tot sommige functies op de website.

   

  6.3  Naast tijdelijke cookies die uitsluitend van kracht zijn voor de duur van uw bezoek aan onze website, gebruiken wij ook permanente cookies die voor onbepaalde tijd op uw computer bewaard en gebruikt worden en die u te allen tijde kunt verwijderen. Om permanente cookies te verwijderen of te voorkomen dient u de instructies op te volgen in uw helpfunctie van de browser. Cookies beschadigen uw computer niet, bevatten geen virussen of persoonsgegevens en de daarin bewaarde informatie is niet verbonden met uw naam, adres of andere persoonsgegevens.

   

  6.4  Deze website maakt gebruik van onderstaande categorieën cookies:

   

  • Advertising- en targeting cookies


  Functie en doel: Wij gebruiken deze cookies om ervoor te zorgen dat de informatie die wij verstrekken bij u en uw interesses past. Daarnaast gebruiken wij deze om de frequentie te bepalen van bepaalde advertentie pop-ups en het slagen van advertentiecampagnes. Advertising- en targeting cookies zijn cookies die door derden met onze toestemming geplaatst worden. De informatie die in de cookies bewaard wordt, heeft betrekking op het feit dat u onze website heeft bezocht en deze informatie zal gedeeld worden met andere providers. Advertising- en targeting cookies kunnen verbonden worden aan de functies van specifieke content van derden.

   

  • Naam en vervaltermijn cookies:

   

  Cookie

  Naam

  Functie

  Duur

  store

  Winkel

  Gekozen winkel   wordt bij het volgende bezoek automatisch opgeroepen

  max 1 jaar

  frontend_cid

  Magento

  Ontmoediging/verhinderings   cookie om aanvallen op de HTTPS verbinding te verzwaren of verhinderen

  1 dag

  frontend

  Magento

  Magento frontend   sessie, Bijv. nodig voor het indienen van formulieren

  1 dag

  emos_icvid

  Econda Sessie ID

  bepaalt of de   anonieme bezoeker al een geopende browsersessie heeft om dubbel volgen te   voorkomen

  3 jaar

  emos_icsid

  Econda Visitor ID

  Bepaalt of de   anonieme bezoeker al een geopende browsersessie heeft om dubbel volgen te   voorkomen

  gedurende browser sessie

  cookie_notice_shown

  Notificatie

  Cookie notificatie laten zien en door de klant aanvaart

  6 maanden

   

  • Noodzakelijke cookies


  Functie en doel: Deze cookies heeft u nodig om onze website te kunnen gebruiken en u in staat te stellen alle content en functies op onze website te gebruiken, zij maken het u bijvoorbeeld mogelijk in te schrijven of in te loggen op specifieke onderdelen van onze website en zij maken het ons mogelijk om u een boodschappenkarretje te geven voor uw bestellingen. Deze cookies heeft u nodig om de op onze website aangeboden diensten te kunnen gebruiken.

   

  • Performance cookies


  Functie en doel: Deze cookies verzamelen statistische informatie betreffende het gebruik van onze website met inbegrip van de vaakst bezochte pagina’s en het zich voordoen van fouten. Performance cookies verzamelen geen informatie die gebruikt kan worden om u als gebruiker te herkennen. De in deze cookies opgeslagen informatie wordt voor ons gebundeld en geanonimiseerd. Wij gebruiken performance cookies uitsluitend om het functioneren van onze website te verbeteren.

  • Functionele cookies


  Functie en doel: Functionele cookies bewaren de instellingen die u gebruikt om onze website op het scherm te krijgen met inbegrip van login, taal, regio, enz. Zij bevatten geen andere informatie en kunnen niet door derden gelezen worden.

  6.5  In de instellingen van uw browser kunt u kiezen of u cookies wilt toestaan of niet. Om uw instellingen aan te passen wordt u verwezen naar de documentatie van uw browser en kunt u in de helpfunctie van uw browser kijken hoe u uw cookie instellingen beheert, of onderstaande links volgen:

   

  • Internet Explorer: klik hier.
  • Mozilla Firefox: klik hier.
  • Google Chrome: klik hier.
  • Safari: klik hier.
  • Opera: klik hier.
  • Adobe (plug-in voor flash cookies): klik hier.

  6.6  Als u meer wilt weten over cookies, zoals nagaan welke cookies ingesteld zijn en hoe u deze kunt beheren en wissen ga dan naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

   

  1. Veiligheid van verzonden gegevens

   

  Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij verschillende veiligheidsmaatregelen doorgevoerd. Wij gebruiken in ieder geval passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen verlies of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Uw persoonsgegevens zullen bijvoorbeeld voor verzending gecodeerd worden. Bij het verzenden van gegevens gebruiken wij de Secure Socket Layer samen met 256 bit codering. Omdat deze methode het hoogste beveiligingsniveau biedt, wordt hij eveneens gebruikt door banken voor hun online bankieren-diensten.

   

  1. Recht op informatie en correctie

   

  8.1  Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verzameld en opgeslagen hebben met betrekking tot onze website. Om deze informatie te krijgen verzoeken wij u ons een brief te zenden naar WMF Group GmbH, Eberhardstrasse 35 in 73312 Geislingen/Steige, Duitsland, of een email naar datenschutz@wmf.de. Daarnaast heeft u op grond van de Wbp het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, aanvullen, blokkeren, of wissen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Verzoeken hiertoe kunnen gericht worden naar de contactgegevens die in dit artikel opgenomen zijn.

   

  1. Meer informatie

   

  Uw vertrouwen is onze prioriteit. Daarom zullen wij al uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens beantwoorden. Indien u eventuele vragen heeft buiten deze verklaring gegevensbescherming dan kunt u ons mailen op datenschutz@wmf.de.